ERMAS ehk elurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus kuulub KESTA programmi alategevuste hulka. Projekti eesmärk on suunatud efektiivse elurikkuse alase andmehõive tagamisele.
Projekti raames luuakse akadeemiliste ruumiandmekogude infrastruktuur, mis baseerub INSPIRE ja Eesti RRI ruumiandmekogudel ja teenustel, kasutades samu põhimõtteid, standardid ja tehnilisi lahendusi, kuid arvestades akadeemiliste andmekogude omapära ja kasutajate vajadusi.
ERMAS projektiga seotud ruumiandmete (näiteks ka .xlsx kujul tabelandmed ja ruumianalüüsi töövahendid), neid levitavate veebiteenuste ja –rakenduste metaandmed on leitavad läbi ERMAS Geoportaali.